Організаційно-економічні засади екологізації аграрної сфери економіки України

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Бурляй, Аліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець "Сочінський М. М."
Інструкція
Монографія є результатом власних досліджень щодо інтеграції проблем економічного розвитку галузі сільського господарства із парадигмою сталого розвитку суспільства. Тривалий час панував інтерес до впливу економіки та споживання на навколишнє природне середовище. Однак існує своєрідний дисонанс в економічних та екологічних цілях виробництва – економічний розвиток неможливий без інтенсифікації, зовнішні ефекти якої, зазвичай, чинять негативний вплив на довкілля та раціональне природокористування. Крім того, загострення екологічних проблем набуло глобального характеру, що приводить до масштабних кліматичних змін на планеті та дефіциту ресурсів й енергії. Дослідження економічних та екологічних процесів окремо широко вивчались вітчизняними та зарубіжними вченими. Однак асоціації цих двох аспектів у процесі здійснення аграрного виробництва вимагають більш глибокого дослідження та розробки напрямів компромісного вирішення проблем. Сільське господарство сьогодні є і залишиться в майбутньому похідним від довкілля. Саме тому принципи екологізації галузі є вихідними при формуванні парадигми її подальшого поступу. Результатом екологізації економіки має стати формування сталого розвитку суспільства та сталого сільського господарства зокрема. Даний підхід пронизує всі аспекти функціонування аграрної сфери економіки, розглянуті в цій монографії. Зміст монографії включає узагальнення й результати вивчення теоретико-методологічних аспектів екологізації аграрної сфери економіки (І та ІІ розділи), оцінку рівня екологізації сільськогосподарського виробництва (ІІІ розділ) та напрями і практичні рекомендації подальшої екологізації сільського господарства в контексті сталого розвитку.
Опис
Ключові слова
екологізація, аграрна сфера економіки, сталий розвиток, альтернативне землеробство
Бібліографічний опис
Організаційно-економічні засади екологізації аграрної сфери економіки України: монографія / А. П. Бурляй. - Умань: Видавець "Сочінський М. М.", 2019. - 348 с.