Стратегічне планування в системі регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграрного сектора економіки

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Бечко, Петро Кузьмович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Ролінський, Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий журнал "БІЗНЕС ІНФОРМ"
Інструкція
Мета статті полягає в дослідженні ефективності стратегічного планування в сучасних умовах на основі науково-теоретичної та методологічної бази, яка повною мірою враховує специфіку вітчизняного аграрного виробництва. Виявлено, що стратегічне планування має системний характер аграрного виробництва на основі узгодження інтересів усіх його суб’єктів і механізмів реалізації вибраної стратегії, що забезпечить ефективне їх функціонування в різних природно-економічних умовах. З’ясовано, що стратегічне планування широко застосовується в аграрному секторі країн з розвинутими ринковими відносинами, оскільки дає змогу структурувати складність прийняття рішень керівництвом, а також можливість бути активнішим при формуванні стратегії в умовах складності та невизначеності, і, як правило, не викликає конфліктів у соціально-психологічній сфері. Проведений аналіз специфіки сільськогосподарського виробництва свідчить, що кожна особливість пов’язана з низкою проблем виробничого, управлінського, соціально-психологічного характеру, здатних забезпечити систематизацію розглянутих, а також деяких інших важливих галузевих особливостей для розробки відповідної теоретико-методологічної бази стратегічного планування в аграрному секторі економіки. Запропоновано в процесі стратегічного планування враховувати особливість аграрного виробництва щодо впливу природних і соціальних чинників, а також особливих економічних умов, що зумовлюють особливу роль держави в планомірному впливі на аграрну галузь. Адже стратегічне планування покликане надати загальну спрямованість розвитку агробізнесу, сприяти збереженню різноманіття суб’єктів господарювання при узгодженому русі до загальної мети, при загальній підтримці держави.
Опис
Ключові слова
національна економіка, управління, стратегічне планування, аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво
Бібліографічний опис
Бечко П. К., Власюк С. А., Ролінський О. В., Кобилянський М. О. Стратегічне планування в системі регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграрного сектора економіки. Бізнес Інформ. 2020. №1. C. 156–164. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-156-164