Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-08
Автори
Мудрак, Руслан Петрович
Цимбалюк, Юрій Анатолійович
Корман, Ірина Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал)
Інструкція
У статті проведено аналіз сучасного стану національного ринку молока та молочної продукції. Виявлено невідповідність обсягів виробництва промислової продукції обсягам виробництва молокосировини. Встановлено, що попит на молочні продукти нееластичний за ціною і доходом. Обґрунтовано можливість картельних змов на даному ринку. Встановлено, що на внутрішньому ринку вітчизняні виробники мають кращі цінові конку- рентні позиції, ніж європейські.
Опис
Ключові слова
молокосировина; молочна продукція; якість і безпечність продукції; ела- стичність попиту; картельні змови; цінова конкуренція., milk primary produce; dairy products; product quality and safety; elasticity of demand; cartel collusion; price competition.
Бібліографічний опис
Мудрак Р.П. Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції / Мудрак Р.П., Цимбалюк Ю.А., Корман І.І. // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 8. — С. 69-84.