БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ І РІСТРЕГУЛЯТОРІВ НА ЯЧМЕНІ ЯРОМУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Наведено матеріали експериментальних досліджень стосовно інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
Опис
Ключові слова
фізіолого-біохімічні, анатомо-морфологічні, мікробіологічні, агроценотичні механізми дії, гербіциди, регулятори росту рослин, інтегроване застосування, ячмінь ярий, physiological and biochemical, anatomic and morphological, microbiological and agro-coenocytic modes of action, herbicides, plant growth regulators, integrated application, spring barley
Бібліографічний опис
Карпенко В. П. Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому / Карпенко В. П. // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. – Умань, 2011. – 44с.