Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією галузей АПК як об'єктивна потреба системи господарювання України

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків: ХНТУСГ
Інструкція
У статті проаналізовано зовнішньоторговельна діяльність України товарами та послугами АПК. Досліджено основні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК в умовах глобалізації. Передумови застосування методів стратегічного управління конкурентоспроможністю розглядаються в контексті здійснення інституційної структури в системі аграрного підприємництва. Намічено шляхи адаптації аграрних підприємств до умов глобального економічного середовища.
Опис
In the article foreign trade activity of Ukraine is analysed by commodities and services of APK. The basic problems of management foreign economic activity of enterprises of APK are investigational in the conditions of globalization. Pre-conditions of application of methods of strategic management a competitiveness are examined in the context of feasance of institucional'noy structure in the system of agrarian enterprise. The ways of adaptation of agrarian enterprises are set to the terms of global economic environment.
Ключові слова
зовнішня торгівля, управління, глобальне економічне середовище, стратегічне управління, конкурентоспроможність, аграрні підприємства
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією галузей АПК як об'єктивна потреба системи господарювання України/ Л.В. Клименко // Вісник Харківського НТУСГ: Економічні науки. Вип. 112. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. С. 313-318