СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЕМБРІОКУЛЬТУРИ ТА ВІДДАЛЕНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ В СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ

Немає доступних мініатюр
Файли
Дата
2023
Автори
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Діордієва І.П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Землеробство та рослинництво: теорія і практика
Інструкція
Мета. Вдосконалення технології створення генетичного різноманіття зразків отриманих за віддаленої гібридизації пшениці м’якої озимої та пшениці спельта при залученні до селекцій- ної схеми біотехнологічної ланки. Методи. Ефективним методом отримання нового вихідного матеріалу є віддалена гібридизація рослин. Дослідження проводили в лабораторії біотехнології Уманського національного університету садівництва впродовж 2018–2022 рр. Вихідною мате- ринською формою слугували сорти пшениці м’якої озимої Артемісія, Смуглянка, Золотоколоса, батьківською формою – сорт спельти озимої Зоря України. Після гідридизації незрілі дванад- цятидобові зародки висаджували на модифіковані варіанти живильного середовища MS і куль- тивували за 25 °С в темних умовах до формування макроструктур. Результати. У результаті проведених досліджень удосконалено технологію отримання гібридного матеріалу за віддаленої гібридизації Тriticum aestivum L. / Тriticum spelta L. і використання в селекційній схемі біотехно- логічної ланки, що дає змогу подолати постгамну несумісність за віддаленого схрещування та отримати гібридні зразки для селекційного процесу. Висновки. Розроблено живильне середови- ще для розвитку незрілих гібридних зародків пшениці. Найвищий вихід проростків (40,0 % в се- редньому за генотипами) зафіксовано на модифікованому середовищі Мурасіге–Скуга, до складу якого вводили 1,5 мг/л 6–бензиламінопурину, 0,5 мг/л індолілоцтової кислоти, 1,0 мг/л гібереліну, 2,0 мг/л глютаміну, 2,0 мг/л гліцину, 0,5 мг/л серину, 100,0 мг/л мезоінозиту, 50,0 г/л сахарози. Відмічено, що індукція розвитку біоматеріалу з гібридних незрілих зародків є генетично обумов- леним чинником. Показано, що за використання ембріокультури можна отримати генетичне різноманіття форм, яке доцільно використовувати джерелом генів окремих ознак.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Діордієва І.П. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЕМБРІОКУЛЬТУРИ ТА ВІДДАЛЕНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ В СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ. Землеробство та рослинництво: теорія і практика. 2023 .Вип.1(7). C. 116-122