Аналіз стану фінансування інноваційних проектів агроформувань

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Здійснено аналіз стану фінансування інноваційних проектів агроформувань, виявлені тенденції, рівень розвитку та існуючі проблеми інноваційних процесів в аграрній сфері економіки, запропоновано власні підходи щодо їх вирішення та визначені стратегічні напрями розвитку фінансування інноваційних проектів агроформувань. В статье анализируется состояние финансирования инновационных проектов агроформирований. В качестве главного направления реализации научно-технических программ рассматривается создание агропромышленных венчурных сетей на базе эффективного партнерства малых, больших предприятий АПК и финансовых институтов. Такой источник финансирования инновационных проектов разрешит осуществлять прямое финансирование научных разработок.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
фінансування, агроформування, інноваційні проекти, проблеми інноваційних процесів, напрями розвитку фінансування інноваційних проектів агроформувань, инновации, инновационный проект, венчурное финансирование
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є. Аналіз стану фінансування інноваційних проектів агроформувань / Кучеренко Т.Є., Демченко Т.С. [Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – 268 с.]. – С. 156 – 162. (0,4 д.а.).