Аналіз сучасних підходів до державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Рибчак, Віталій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа»
Інструкція
Метою статті є аналіз сучасних підходів до державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. У процесі наукових розвідок, автором були використані методи: історичний та логічний – при дослідженні еволюції поняття «державне регулювання підприємницької діяльності»; абстрагування та узагальнення – при визначенні ролі малого підприємництва в економічному розвитку суспільства; комплексний і системний підходи – з метою теоретичного обґрунтування системи державного регулювання розвитку малого підприємництва. Зазначається, що мале підприємництво є динамічним елементом національної економіки, рух його ресурсів залежить, переважно, від зміни кон’юнктури ринку та норми прибутку у різних галузях. У вирішенні соціально-психологічних проблем сектор малого підприємництва сприяє: створенню робочих місць, психологічній адаптації населення до ринкових умов господарювання; дотриманню соціальних стандартів рівня життя; запобіганню небажаних соціальних конфліктів. Автором вказується, що економічні відносини ринкового типу, для яких характерним є механізм саморегулювання, потребують цілеспрямованого впливу держави. Забезпечення ефективного функціонування підприємницьких структур в Україні зумовлює застосування адекватних інструментів державного регулювання на різних рівнях управлінської системи. Державне регулювання діяльності підприємницьких структур є важливою складовою управління суспільними процесами. Його сутність полягає у застосуванні компетентними органами влади сукупності інструментів та важелів впливу на суб’єктів підприємницької діяльності з метою реалізації заходів державної політики. Узагальнені причини, які зумовлюють необхідність державного регулювання: недосконалість інституту конкуренції; зовнішні ефекти (екстерналії); дефіцит інформації; економічна нестабільність, зумовлена циклічністю економічних процесів. Автором визначені основні фактори, що впливають на функціонування підприємницьких структур. Зазначається, що на сьогоднішній день ефективність державного регулювання підприємницької діяльності є невисокою. Аналіз динаміки показників розвитку сектору малого підприємництва засвідчує наявність суперечливих тенденцій: з одного боку, спостерігається зменшення чисельності найманих працівників і зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, з іншого – відбувається зростання надходжень у централізовані державні фонди від суб’єктів малого підприємництва.
Опис
Ключові слова
мале підприємництво, державне регулювання, конкуренція, регуляторна політика, фактор
Бібліографічний опис
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 1(3). – 270 с. – С. 41 – 45.