ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЇ: КОНЦЕПЦІЯ, СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Кустріч, Лілія Олександрівна
Гоменюк, Марина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Бізнесінформ
Інструкція
Визначено суть і значення логістичного підходу в діяльності підприємств. Зазначено, що сутністю логістичного підходу є інтеграція окремих ланок ланцюга товароруху в єдину систему, яка буде забезпечувати найбільш ефективне управління наскрізними матеріальними потоками. Установлено взаємозв’язок логістики з інноваційною діяльністю підприємств. Визначено місце логістичного підходу до управління інноваційною діяльністю підприємства. Досліджено управлінські аспекти розвитку інновацій і сфери логістики. Зазначено, що в умовах відкритості реалізації інноваційних процесів кон-курентну перевагу отримують ті підприємства, які можуть швидко реалізувати інноваційну ідею. Окреслено базові складові концепції логістики інновацій. Виокремлено основні положення логістичної концепції при побудові та управлінні інноваційною діяльністю підприємств. Резюмовано, що інноваційна діяльність на засадах логістики формує дієвий механізм інноваційного менеджменту підприємств.
Опис
Інновації є головним чинником майбутнього розвитку людства в цілому та економіки зокрема. Економіка України наразі переживає складний пері-од, що вимагає пошуку інноваційних шляхів виходу з даної ситуації. Одним із можливих способів вирішення даної проблеми є побудова інноваційної логістичної стратегії. У статті досліджено концептуальні основи інноваційної та логістичної діяльності в Україні. Визначено суть і значення логістичного підходу в діяльності підприємств. Зазначено, що сутністю логістичного підходу є інтеграція окремих ланок ланцюга товароруху в єдину систему, яка буде забезпечувати найбільш ефективне управління наскрізними матеріальними потоками. Установлено взаємозв’язок логістики з інноваційною діяльністю підприємств. Визначено місце логістичного підходу до управління інноваційною діяльністю підприємства. Досліджено управлінські аспекти розвитку інновацій і сфери логістики. Зазначено, що в умовах відкритості реалізації інноваційних процесів кон-курентну перевагу отримують ті підприємства, які можуть швидко реалізувати інноваційну ідею. Окреслено базові складові концепції логістики інновацій. Виокремлено основні положення логістичної концепції при побудові та управлінні інноваційною діяльністю підприємств. Резюмовано, що інноваційна діяльність на засадах логістики формує дієвий механізм інноваційного менеджменту підприємств. Використання логістичного підходу до управління інноваційною діяльністю сприяє досягненню мети та стратегічних цілей підприємства, зокрема, із його упровадженням підвищується ефективність економічної, фінансово-господарської та збутової діяльності; розширюється цільова аудиторія, унаслідок чого ви-никає підвищений попит на продукцію (товари) та послуги; збільшується прибуток; посилюються конкурентні позиції на ринку. Ключові слова: інновація, управління, система, логістика, інтеграція, підприємство.
Ключові слова
інновація, управління, система, логістика, інтеграція, підприємство
Бібліографічний опис
Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Логістика та інновації: концепція, стратегія управління та взаємодія. – Бізнесінформ. №1. 2021. С. 89 – 96.