Географічний простір-час у формуванні просторових соціо-природних систем.

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вид-во Інституту геології НАНУ
Інструкція
Розглядається участь категорії часу в сучасній парадигмі суспільної географії. Робиться припущення про те, що виникнення і загострення глобальної екологічної проблеми є похідним від різних за швидкістю темпів розвитку природи і суспільства. Такі "відбитки" часу обов’язково мають прояв в географічному просторі. Їх знаходження і подальше зменшення упередять утискання географічного простору і, таким чином, виникнення глобальної екологічної проблеми. Викладене уявлення про участь категорії часу в уже новій – просторово-часовій парадигмі допоможе у коректній структуризації складних просторових соціо-природних систем, як об’єктів геоінформаційного моделювання.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
Простір-час, глобальна екологічна проблема, соціо-природні системи, утискання географічного простору
Бібліографічний опис
Геоінформатика. Науковий журнал. №1, 2004.- С.57-65.