Сучасний стан та проблеми розвитку інноваційної активності в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-05-24
Автори
Ревуцька, Алла Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
УНУС
Інструкція
З поміж багатьох країн, Україна – одна з країн, яка заявила про важливість впровадження інновацій для вирішення пріоритетних соціально-економічних проблем країни. Інновації в соціально-економічній системі – це спосіб більш ефективно використовувати ресурси. Загалом, суть інноваційних процесів, що відбуваються в будь-якій складній виробничо-економічній системі, полягає в прогресивному, якісно новому підході, який постійно відбувається у часі та просторі та сприяє кращій якості життя, забезпечуючи його високий рівень; це система узгоджених заходів, в результаті якої інновація переходить від ідеї до конкретного продукту, технології, структури чи послуги та поширюється в економічній практиці та соціальній діяльності.
Опис
Ключові слова
глобалізація, Глобальний індекс інновацій, Індекс інноваційного розвитку агентства, Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів, сучасні комунікаційні технології, Інновації
Бібліографічний опис
ХVI Міжнародна науково-практична конференція АСПЕКТИ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН