"Правознавство"

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Білошкурська Зінаїда Павлівна
Костюк М.В.
Курило І. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: ВПЦ "Візаві"
Інструкція
Опис
У навчальному посібнику висвітленні основні положення галузей права України, найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, саме трудового, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального та інших галузей права, що дає можливість зрозуміти складні проблеми держави і права, конституційного процесу, державного будівництва та правового регулювання відносин у багатьох галузях суспільного життя, а також порядок та всатановлення законодавством вимоги щодо захисту порушених прав. Ознайомлення із зазначеним матеріалом допоможе здобувачам вищої освіти набути відповідних теоретичних знань та навичок, орієнтуватись у чинному законодавстві, працюввати з нормативно-правовими актами, правильно застосовувати правові норми до конкретних практичних ситуацій. Навчальний посібник "Правознавство" підготовлено на основі чинного законодавства України та практики його застосування. Рекомендований для здобувачів вищої освіти аграрних вузів та інших навчальних закладів, де викладається курс "Правознавство", а також для всіх, хто опкановує основи права.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Частина 2. Основні галузі права України