УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО І ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава: ЦФЕНД, 2017
Інструкція
Обслуговуючі виробництва створюються у підприємствах з метою забезпечення безперебійної роботи основних та допоміжних виробничих процесів, надаючи послуги з виконання певного виду робіт. Ефективність обслуговуючих виробництв характеризується завантаженістю потужностей, що обслуговують основне і допоміжні виробництва. Головною метою створення та використання обслуговуючих виробництв є забезпечення нормальної виробничо-соціальної діяльності суб’єкта підприємництва. Виробнича діяльність підприємств супроводжується здійсненням сукупності господарських операцій, які фіксуються в спеціально призначених для цього первинних документах.
Опис
Ключові слова
облік витрат основних виробництв, облік витрат допоміжних виробництв, первинна документація, господарська операція, оптимізація документального забезпечення, накопичувальні документи
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Удосконалення первинного і зведеного обліку обслуговуючих виробництв // Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та за кордоном: зб. тез допов. Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 20 жовтня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 49-51