Актуальні проблеми глобальної економіки: голод та недоїдання.

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Мудрак, Руслан Петрович
Довгаль, Олена Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Західноукраїнський національний університет
Інструкція
Вступ. Станом на кінець 2019 майже 690 млн чоловік або 8,9% світового населення, піддавалися фізичним і моральним стражданням внаслідок дефіциту достатньої за поживністю і придатною до споживання їжі. Для багатьох людей нестача їжі стала летальною – станом на 20 серпня 2020 р. від голоду померло 7134 тис. чоловік. Найсумнішим є те, що майже третина тих, хто гине від голоду – діти. Крім хронічного голоду, все більша кількість людей стикається з проблемою тимчасового голоду або недоїдання – вимушеного зниження кількості і якості їжі, яку вони споживають. Два мільярди людей або 25,9% світового населення, не мали регулярного доступу до достатньої за поживністю і кількістю їжі в 2019 році. Дефіцит харчових калорій, низька якість їжі та її незбалансованість обумовлюють затримки у фізичному і розумовому розвитку людини. Втрати у продуктивності праці від голоду можуть привести до зменшення ВВП на душу населення на 6-10%. Мета. Дослідження актуальної проблеми голоду і недоїдання для реалізації концепції сталого розвитку в рамках глобальної економіки. Результати. У статті досліджуються глобальні масштаби голоду та недоїдання. Зазначено, що головними чинниками даної проблеми є скорочення площі орних земель, збільшення використання продовольчої сировини для виробництва біопалива, зростання дефіциту прісної води, кліматичні зміни, бідність, пандемія COVID-19, військові конфлікти. Робиться висновок про те, що реалізація концепції сталого розвитку є дієвим інструментом вирішення глобальної проблеми голоду та недоїдання. Висновки. Головними факторами сучасних масштабів голоду і недоїдання, а також імо вірною причиною їх збільшення можна вважати: 1) скорочення площ земель, придатних для сільськогосподарського виробництва; 2) збільшення використання продовольчої си ровини для виробництва біопалива; 3) зростання дефіциту прісної води; 4) кліматичні зміни, що збільшують частоту і масштаби руйнівних повеней, засух, пожеж, ураганів та ін.; 5) бідність; 6) пандемія COVID-19; 7) військові конфлікти. Рішення глобальної пробле ми голоду і недоїдання вимагає комплексного підходу. Аналіз факторів, що її обумовлю ють, вказує на те, що застосування попередніх підходів вже недостатньо в нинішніх обставинах. На нашу думку, першочерговим завданням в переліку завдань ООН, спрямова них на досягнення нульового голоду, є недопущення подальших змін клімату, якнайшвидша адаптація місцевих систем агропродовольчого виробництва до нових умов, забезпечення схоронності і розширеного відтворення ресурсного потенціалу сільських територій.
Опис
Ключові слова
голод і недоїдання, орна земля, біопаливо, дефіцит прісної води, кліматичні зміни, бідність, COVID-19, військові конфлікти, сталий розвиток.
Бібліографічний опис
Мудрак Р.П., Довгаль О.В. Актуальні проблеми глобальної економіки: голод та недоїдання. Український журнал прикладної економіки, 2020, Том 5, №2. С. 311-319. (0,8 д.а.)