Формування та ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: СПД Сочінський
Інструкція
У монографії наведено результати комплексного дослідження формування та ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах. Проаналізовано забезпеченість сільськогосподарських підприємств оборотними засобами та джерелами їх формування. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму формування джерел поповнення оборотних засобів через систему авансування заготівельними організаціями. Запропоновано методику визначення показника наявності власних і прирівняних до них оборотних засобів. Рекомендовано систему показників для здійснення всебічного аналізу ефективності використання оборотних засобів, що дозволить визначити шляхи підвищення їх використання. Обґрунтовано необхідність відновлення нормування оборотних засобів як пріоритетного напряму підвищення ефективності їх використання. Розроблено рекомендації щодо розмежування операційного та інвестиційного балансів. Для науковців, спеціалістів з фінансового менеджменту, викладачів, студентів вищих навчальних закладів освіти аграрного профілю.
Опис
Ключові слова
засоби, оборотні засоби, джерела фінансування оборотних засобів, нормування, забезпеченість, формування оборотних засобів, ефективність, средства, оборотные средства, источники финансирования оборотных средств, нормирование, обеспеченность, оперативный контроль, формирование оборотных средств, эффективность, means, current assets, sources of circulating assets, standardization, providing (maintenance), circulating assets formation, efficiency
Бібліографічний опис
Бечко В.П. Формування та ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств / Бечко В.П. // [За ред. Академіка УААН М.Я. Дем’яненка] - Умань: СПД Сочінський, 2008. - 136 с.