Зміна водостійкості структури грунту залежно від системи удобрення

Немає доступних мініатюр
Дата
1998
Автори
Карасюк, Іван Маркіянович
Господаренко, Григорій Миколайович
Розборська (Чорна), Лариса Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань, видавничо-поліграфічне підприємство
Інструкція
Фізична деградація ґрунтів є однією з найбільш поширених і небезпечних її видів. В умовах інтенсивного сільськогосподарського виробництва посилюється антропогенна дія на ґрунт і рослини, тому попередження фізичної деградації є необхідною передумовою і значним резервом росту ефективності землеробства. Відомо, що родючість ґрунтів, особливо, важкого гранулометричного складу в значній мірі визначається їх структурним станом, важливою умовою макроагрегатів якого є стійкість до руйнування. При цьому агрегати перш за все повинні бути водостійкими. Їх водостійкість знаходиться в прямій залежності від вмісту гумусових сполук (Вершинин П.В. и др., 1959). На водостійкість агрегатів також впливають погодні умови та природні фактори, такі як зволоження і висихання, замерзання і розмерзання, нагрівання і охолодження ґрунту, механічна дія кореневих систем рослин і фауни ґрунту, вплив фізико-хімічних та біологічних чинників тощо (Недвига М.В.,1994). Водостійкість агрегатів визначає якість структури ґрунту, її агрономічну цінність. Лише у випадку, коли ґрунтові агрегати стійкі до розмивання водою, структура ґрунту вважається агрономічно цінною (Лактионова Т.Н., 1990). Тому вивчення водостійкості агрегатів ґрунту залежно від систем удобрення культур в сівозміні має виключно важливе значення, оскільки від їх стійкості і стабільності залежить фізичний стан ґрунту, а з ним і умови ефективного використання внесених добрив. Дослідження з вивченням водостійкості структури чорнозему опідзоленого при тривалому застосуванні органічної, мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення в сівозміні проводили в стаціонарному досліді кафедри агрохімії та ґрунтознавства Уманської сільськогосподарської академії, закладеному в 1964 році.
Опис
Ключові слова
грунт, водостійкість, системи удобрення, шар грунту
Бібліографічний опис
Карасюк І.М. Зміна водостійкості структури грунту залежно від системи удобрення / Господаренко Г.М., Чорна Л.В. // Збірник наук. праць. - Умань:Уманська сільськогосподарська академія, 1998. - С. 21-24