ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-07
Автори
Нещадим Людмила Миколаївна
Тимчук Світлана Володимирівна
Кирилюк Ірина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У сучасних умовах розвитку міжнародної туристичної та готельної сфери, національні підприємства індустрії гостинності продовжують відчувати суттєві трансформації. Дана ситуація склалась через постійні динамічні зміни та залежності туристичного і готельного бізнесу від інновацій, новітніх технологій і розробок, що сприяє покращенню якості обслуговування. Для більшості країн світу туризм є однією з найприбутковіших галузей еко- номіки. Для України сучасний розвиток підприємств індустрії гостинності є одним із факторів економічного зрос- тання та добробуту країни. Використання на практиці економіко-математичного моделювання для пошуку та прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємств індустрії гостинності є одним з найефективніших напрямів підвищення ефективності функціонування підприємства. Застосування економічного моделювання та інноваційних технологій надає можливість отримати більшу прибутковість від економічної діяльності.
Опис
З метою підвищення ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності, розвитку туризму і готельної сфери необхідно вчасно виявляти головні чинники впливу за допомогою моделювання економічних процесів. Туристичні та готельні підприємства рідко використовують в своїй діяльності проведення статистичного аналізу та економіко-математичне моделювання. Прогнозування та економіко-математичне моделювання на сьогодні є головним фактором для формування та реалізації політики розвитку індустрії гостинності. Дане моделювання одночасно сприяє висвітленню результатів та наслідків діяльності підприємств індустрії гостинності в майбутньому періоді, враховуючи аналіз вхідної інформації й очікувані тенденції розвитку. Отримані прогнозні розрахунки щодо перспектив допомагатимуть сформувати ефективну політику розвитку туристичного та готельного бізнесу. Саме на основі даних економіко-математичного моделювання має формуватись перспективний розвиток готельних підприємств в Україні.
Ключові слова
Бібліографічний опис
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1374/1327