Напрямки радикальних змін у галузевій структурі найманої праці в постсоціалістичних країнах

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-05-18
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків : ХНАДУ, 2018
Інструкція
Аналіз соціально-трудових відносин у постсоціалістичних країнах є важливим етапом дослідження проблематики найманої праці. Сучасний ринок найманих працівників постсоціалістичних країн досить гнучкий, готовий до кон’юнктурних коливань, в свою чергу, ринок освіти не є еластичним до зростаючого попиту роботодавців. Він не готовий оперативно реагувати на потреби у найманих працівниках відповідної кваліфікації, що призводить до розбалансування цих двох інститутів
Опис
Ключові слова
ринок, наймані працівники
Бібліографічний опис
Удовенко І.О. Напрямки радикальних змін у галузевій структурі найманої праці в постсоціалістичних країнах. збірник матеріалів Х Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні тенденції, розвитку світової економіки» 18 травня 2018 р., м. Харків. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 240-241.