Прагнення до біорізноманіття – запорука стійкого сільського господарства

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Суханова, Ірина Прохорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред-вид.центр УНУС.-Умань
Інструкція
У сільському господарстві – чи не єдиній галузі, де людина використовує сили природи, намагаючись підлаштовувати їх під свої потреби, проблему біорізноманіття впродовж тривалого часу не помічали в гонитві за врожаями. Насправді ж вона торкається самих підвалин класичної екології, оскільки наголошує на урізноманітненні підходів до підвищення продуктивності фітоценозів.
Опис
Тези доповіді
Ключові слова
Сільське господарство, біорізноманіття, полікультура, сівозміна
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції 16 - 17 жовтня 2014 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2014.- 90 с.- С.24-27.