ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-01-29
Автори
Чукіна, Іванна Валеріївна
Коваленко, Григорій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
“Агросвіт”
Інструкція
Умови конкурентної боротьби вимагають від підприємств застосування нових підходів до планування та управління потоковими процесами, заснованих на принципах логістики. Логістика сприяє досягненню стратегічних, тактичних, оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного, з точки зору зниження загальних затрат і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості продукції і послуг управління матеріальними і сервісними потоками, а також супутніми потоками інформації і фінансових засобів. У сільськогосподарських підприємствах логістика як система не організована, використовується фрагментарно, характеризується низькою ефективністю. Причина такої ситуації полягає в тому, що керівники сільськогосподарських підприємств не розуміють вагомості використання логістичного інструментарію для забезпечення конкурентних переваг на ринку. Нині логістичні стратегії розробляються та реалізовуються агрохолдингами і деякими сільськогосподарськими підприємствами. Відділи логістики зазначених підприємств, застосовують класичні варіанти логістичної стратегії, які включають у себе певний перелік профільних (локальних) логістичних стратегій. Логістична стратегія є одним із ключових складників, які забезпечують належний рівень конкурентного потенціалу сучасного сільськогосподарського підприємства. Обрана логістична стратегія повинна грунтуватись на визначеній концепції логістики. Сільськогосподарські підприємства в своїй діяльності використовують різні шляхи реалізації обраної логістичної стратегії. Логістика передбачає системне управління процесами змін не лише всередині підприємства, але й у стосунках з його партнерами. Підвищити адаптивність логістичних потоків до нових умов та гнучкість діяльності підприємства можна з допомогою реінжинірингу. Якісні перетворення в управлінні підприємством створюють умови для його розвитку на інноваційній основі. Шляхи, або варіанти, реалізації логістичної стратегії, дозволяють, зважаючи на стрімкі зміни політичних та економічних умов господарювання, досягти передбачених логістичною стратегією результатів діяльності підприємства або зменшити негативний вплив таких наслідків.
Опис
Ключові слова
Ключові слова: логістичні стратегії; конкурентоспроможність; аграрний ринок; сільськогосподарські підприємства; логістика.
Бібліографічний опис
Коваленко Г.О., Чукіна І.В. Логістичні стратегії сільськогосподарських підприємств. Агросвіт.2021.№ 1-2 С. 65-70.