Конотативно-асоціативні компоненти лексико-семантичних варіантів ад’єктиву нім. heiss, релевантні в аспекті фразеотворення

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Бечко, Яна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя
Інструкція
У статті на матеріалі фразеологізмів з прикметником термічного значення нім. heiß розглядається питання про участь лексико-семантичних варіантів ключової лексеми, що мають асоціативно-периферійну природу у процесі фразеотворення. Автор з’ясовує, які з конотативно-асоціативних компонентів лексичних семантем зазначеного прикметника лежать у основі формування фразеологічних одиниць.
Опис
фахове видання
Ключові слова
фразеологія, лексика, семантика, мотивація, прикметник, семантема, ідіоматичне значення, фразеология, лексика, семантика, мотивация, прилагательное, семантема, идиоматическое значение
Бібліографічний опис
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 4. – С. 70-74.