ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-10
Автори
Удовенко, Ірина; Рудий, Роман; Шемякін, Михайло
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”
Інструкція
Аналіз ефективності управління земельними ресурсами має важливе значення для розвитку потенціалу господарсько економічного комплексу, як окремого регіону, так і країни. У контексті функціонування агропромислового комплексу, землі сільськогосподарського призначення виступають основним засобом виробництва, що дає змогу отримувати валову продукцію та прибуток від її реалізації. Обсяги отриманої валової продукції залежать від ефективності використання земельних ресурсів, що, в свою чергу, вимагає від держави та власників сільськогосподарських підприємств якісного та ефективного використання виробничого потенціалу землі. У статті досліджено ключові аспекти проведення оцінки ефективності використання земельних ресурсів на регіональному рівні. Зазначено, що управління земельними ресурсами є процесом, який потребує постійного удосконалення та реформування відповідно до вимог земельних відносин, землекористування і землеволодіння, землеустрою, оптимізації розподілу земель між галузями економіки країни, тощо. Враховуючи вищезазначене, оцінка ефективності управління земельними ресурсами повинна розглядатись на основі оцінки ефективності їх використання. Проаналізовано методику ефективності управління земельними ресурсами на регіональному рівні. Запропоновано оцінку ефективності використання земельних ресурсів на регіональному рівні здійснювати на основі визначення інтегрального індексу ефективності землекористування. Проведено оцінку ефективності використання земельних ресурсів на прикладі Черкаської області.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Удовенко І. О., Рудий Р. М., Шемякін М. В. Оцінка ефективності використання земельних ресурсів на регіональному рівні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8266