Господарсько-цінні ознаки чотиривидових форм тритикале

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Діордієва, Ірина Павлівна
Парій, Федір Микитович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: ВПЦ "Візаві"
Інструкція
Визначено урожайність та основні господарсько – цінні показники чотиривидових форм тритикале.. Створені чотиривидові тритикале характеризуються низкою позитивних ознак і можуть бути цінними для розширення сортової бази культури. Встановлено, що найвища урожайність та показники продуктивності колоса були у зразків низькостеблової групи рослин. Найвищу урожайність – 66,5 ц/га та показники продуктивності показав номер 480, який перевищує стандарт за врожайністю, масою зерна з колоса та вагою колоса, а інші показники знаходяться на рівні стандарту. Карликовий номер 474 за врожайністю істотно перевищив стандарт та мав елементи структури врожаю на рівні стандарту. Це вказує на можливість використання карликових форм у виробництві.
Опис
This article shown the results of determined of yield and main economic – valuable traits of fourspecies forms of triticale.. Fourspecies triticale characterized by a number of positive features and can be valuable to extend the varietal base of culture. It was established that the samples of low straw group of plants have a highest yield and parameters of productivity of spike. The highest yield – 66,5 c/ha and productivity showed the number 480, which exceeds the standard for yield, grain weight spike and spike weight and other indicators are at par with the standard. Dwarf number 474 the yield substantially higher than standard and had a yield of elements of the structure at the level of the standard. This indicates the possibility of dwarf forms of production
Ключові слова
тритикале, спельта, урожайність, ознаки
Бібліографічний опис
Діордієва І.П. Господарсько-цінні ознаки чотиривидових форм тритикале / І.П. Діордієва, Ф.М. Парій // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. − № 3. – С. 188−192.