Чотиривидові тритикале

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-12
Автори
Діордієва, Ірина Павлівна
Парій, Федір Микитович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр"єва
Інструкція
У статті викладена інформація про роботу з генетичним різноманіттям зразків чотиривидових тритикале, отриманих від схрещування тривидових тритикале і пшениці спельти. Колекція зразків чотиривидових тритикале включає більше 500 зразків. До складу колекції входять унікальні рекомбінантні форми чотиривидових тритикале, які різняться між собою за господарсько - цінними показниками, морфо - біологічними і біохімічними властивостями. Отримано велику різноманітність за ознаками продуктивності, висоти рослин, остистості колоса, стійкості до хвороб та іншими ознаками. Колекційні зразки чотиривидових тритикале можна використовувати для селекційного поліпшення тритикале хлібопекарського, кормового та технологічного напрямків використання. Результатом схрещувань між тривидовими тритикале та спельтою є створення сорту чотиривидового тритикале Алкід, який занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні і сортів Тактик та Стратег, які заявлені на державну реєстрацію.
Опис
Purpose: to make a systematic study and the collection of of samples fourspecies forms of triticale of Uman National University of Horticulture. Results and discussion. In the article provides information about working with the genetic diversity of samples of fourspecies forms of triticale obtained by crossing of threespecies triticale and wheat spelta. The collection includes more than 500 samples of fourspecies forms of triticale, which are characterized by high variability in a number of morphological and economic - valuable traits. Obtained a wide variety on the traits of productivity, plant height, spinous ear, disease resistance and other traits. Collection samples of fourspecies forms of triticale can be used to improve the selection of various uses of triticale. Conclusions. By hybridization of a threespecies triticale and wheat spelta from the resulting progeny was formed collection of samples of fourspecies forms of triticale, which includes more than 500 samples. The collection includes unique recombinant forms of fourspecies triticale, which differ in the economic - valuable indicators morpho - biological and biochemical properties. The result of crosses between threespecies triticale and spelta is the creation of varieties of fourspecies triticale Alcides, which is listed in the National Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine and varieties Taktic and Strateg that is applicated for state registration.
Ключові слова
чотиривидові тритикале, четыревидовые тритикале, fourspecies triticale, тривидові тритикале, спельта, зразки
Бібліографічний опис
Діордієва І.П. Чотиривидові тритикале / І.П. Діордієва, Ф.М. Парій // Генетичні ресурси рослин. – 2014. – № 15. – С. 41−53.