Стан і перспективи розвитку водневої економіки та агропромислового комплексу України

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Уланчук В.С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочінський»
Інструкція
Опис
У монографії викладені результати досліджень сучасних напрямів розвитку економічної системи України. Висвітлені соціально-економічні аспекти формування економічної системи. Розглянуто роль та місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального розвитку економічної системи. Досліджено розвиток окремих галузей національної економіки. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи успішного функціонування економіки країни. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями розвитку економіки.
Ключові слова
Бібліографічний опис
1. Уланчук В.С., Жарун О.В. Стан і перспективи розвитку водневої економіки та агропромислового комплексу України: кол. моногр. ; за заг. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 16-31