Напрями підвищення родючості та охорони якості ґрунтів

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-03
Автори
Семенда, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ "ДКС Центр"
Інструкція
Обґрунтовано науково-методичні засади раціонального землекористування, організаційного і еколого-економічного відтворення родючості ґрунтів сільськогосподарських підприємств. Серед заходів раціонального використання і охорони якості земель значна увага приділена дотриманню сівозмін, тому що найважливішим організаційним елементом раціонального землекористування ми вважаємо систему сівозмін, що розробляється для кожного сільськогосподарського підприємства з урахуванням його спеціалізації, природно-кліматичних умов та якісної оцінки ґрунтового покриву. Дотримання сівозміни дозволить підвищити урожайність зернових та технічних культур. Разом з тим зроблено висновок, що екстенсивне землеробство призводить до виснаження землі, екологічного навантаження на довкілля. Земля використовується з повним ігноруванням фізичного закону повернення взятих поживних речовин, що приводить до втрат гумусу внаслідок незбалансованого внесення і виносу органічної речовини. Це підтверджують дані агрохімічного обстеження земель за вмістом гумусу в Черкаській області. Накреслено систему організаційних, економічних і екологічних заходів та пропозицій стосовно ефективного відтворення родючості ґрунтів та її збереження сільськогосподарськими підприємствами.
Опис
Ключові слова
землекористування, родючість грунтів, відтворювальні заходи, грунтозахисні сівозміни, баланс гумусу, охорона земель, сільськогосподарські землі
Бібліографічний опис
Науково-практичний журнал "Агросвіт"