Автореферат дисертації

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Прокопчук, Олена Тодорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ННЦ ІАЕ
Інструкція
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних положень функціонування податку на додану вартість та розробці пропозицій щодо формування ефективного механізму його справляння у сфері агропромислового виробництва. Узагальнено теоретичні засади функціонування універсальних акцизів, розкрито економічну суть ПДВ, узагальнено засади формування механізму його справляння. Розглянуто механізм справляння ПДВ у сфері агропромислового виробництва, здійснено оцінку практики застосування існуючих спеціальних режимів ПДВ, проведено порівняльну характеристику фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників в розрізі окремих її форм. Охарактеризовано європейську практику справляння ПДВ із фермерів, окреслено перспективи застосування спецрежимів справляння ПДВ в світлі наявних інтеграційних процесів, обґрунтовано пропозиції щодо розвитку механізму справляння ПДВ у сфері сільськогосподарського виробництва з метою забезпечення нейтральності оподаткування та зменшення регресивності даної форми оподаткування.
Опис
Ключові слова
Непряме оподаткування, Універсальний акциз, Податок на додану вартість, Механізм справляння ПДВ, Спеціальні режими ПДВ, Податкова підтримка, Пряма бюджетна підтримка
Бібліографічний опис
Прокопчук О.Т. Механізм справляння податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, Київ, 2010.