Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5227
Title: Автореферат дисертації
Authors: Прокопчук, Олена Тодорівна
Keywords: Непряме оподаткування
Універсальний акциз
Податок на додану вартість
Механізм справляння ПДВ
Спеціальні режими ПДВ
Податкова підтримка
Пряма бюджетна підтримка
Issue Date: 2011
Publisher: ННЦ ІАЕ
Citation: Прокопчук О.Т. Механізм справляння податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, Київ, 2010.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних положень функціонування податку на додану вартість та розробці пропозицій щодо формування ефективного механізму його справляння у сфері агропромислового виробництва. Узагальнено теоретичні засади функціонування універсальних акцизів, розкрито економічну суть ПДВ, узагальнено засади формування механізму його справляння. Розглянуто механізм справляння ПДВ у сфері агропромислового виробництва, здійснено оцінку практики застосування існуючих спеціальних режимів ПДВ, проведено порівняльну характеристику фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників в розрізі окремих її форм. Охарактеризовано європейську практику справляння ПДВ із фермерів, окреслено перспективи застосування спецрежимів справляння ПДВ в світлі наявних інтеграційних процесів, обґрунтовано пропозиції щодо розвитку механізму справляння ПДВ у сфері сільськогосподарського виробництва з метою забезпечення нейтральності оподаткування та зменшення регресивності даної форми оподаткування.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5227
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат _Прокопчук О.Т.pdf298.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.