ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-05
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Шемякін, Михайло Васильович
Кононенко, Сергій Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021
Інструкція
У статті досліджено методологічний апарат проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення за допомогою новітніх інформаційних технологій. Встановлено, що у зв’язку з нераціональним використанням земельних ресурсів на землях сільськогосподарського призначення спостерігається тенденція розвитку ерозійних процесів, що ведуть до втрати родючості ґрунту. Тому є потреба у проведенні інвентаризації даного типу земель. У процесі дослідження окреслено вихідні дані для проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. У ході дослідження визначено основні перешкоди проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та проведено їх аналіз. Указано, що сучасні вимоги до якості і оперативності проведення інвентаризації, передбачають застосування високоефективних інноваційних технологій на всіх її етапах. Ці вимоги визначаються детальною розробкою документації, економічною й екологічною оцінкою земель та організацією перманентного збору необхідної інформації із послідуючим формуванням електронних баз даних. Проведено аналіз правового та методичного забезпечення процесу проведення інвентаризації земель. Розроблено методику проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення за допомогою інформаційних технологій. Указано, що для створення комплексу ґрунтозахисних заходів, стимулювання власників і орендарів земельних ділянок до раціонального використання, охорони, ефективного управління земельними ресурсами необхідно володіти інформацією про їх якісний і кількісний стан та місце розташування на геодезичній карті. Такі відомості можна отримати за допомогою новітніх інформаційних технологій, зокрема шляхом поєднання інтерактивної карти земельних ресурсів із єдиною геоінформаційною базою даних та тривимірною моделлю інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Для такого поєднання слід використовувати програму Mapinfo Professional. У підсумку зазначено, що інвентаризація земель сільськогосподарського призначення є відправною точкою землевпорядного проектування, спрямованого на освоєння земель, усунення недоліків земельних ділянок та переходу до ефективного і економічно обґрунтованого землекористування.
Опис
Ключові слова
інвентаризація, земля, земельні ресурси, оцінка землі, кадастр, інформаційні технології
Бібліографічний опис
Удовенко І. О., Шемякін М. В., Кононенко С. І. Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення на основі використання новітніх інформаційних технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7107