Ландшафтні заказники Черкащини та їх роль у формуванні екомережі

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Косенко, Юлія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань. Ред.-вид.відділ УНУС
Інструкція
Виконання завдань ландшафтного заказника, а саме: збереження цінних природних комплексів та підтримання екологічної природної рівноваги в регіоні, проведення науково-дослідної та екологічної освітньо-виховної роботи, створення умов для організованого туризму та рекреації дозволяє нам зробити такі висновки - можна сказати, що ландшафтні заказники є універсальними об'єктами ПЗФ країни і основою формування національної екологічної мережі. Тенденція збільшення заказників, що заплановано в Програмі формування екомережі, може забезпечити збереження ландшафтного та біологічного різноманіття України.
Опис
Тези Всеукраїнської конференції
Ключові слова
ландшафтний, заказник, заповідний, екомережа
Бібліографічний опис
відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 53 с.- С.С.28-30.