Організація туристичних послуг як складова планування діяльності підприємств та розвитку інфраструктури туризму

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Кожухівська Р.Б.
Саковська О.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інфраструктура ринку
Інструкція
У статті здійснено дослідження теоретичних та методичних аспектів стосовно процесу організації туристичних послуг при плануванні діяльності туристичних підприємств. Зокрема зазначено, що туризм посідає особливе місце в системі галузей національної економіки та сфери послуг. Проаналізовано поняття “туристична послуга” та окреслено ключові її складові. Встановлено, що на формування туристичної послуги значний влив здійснюють різні компоненти туристичної індустрії. Надано визначення поняттю “компонента туристичної індустрії” та виокремлено категоріальні чинники, які формують туристичні послуги. Визначено взаємозалежність господарських зв'язків та послідовність технологічних операцій на основі яких повинен реалізовуватися процес планування діяльності туристичного підприємства. Указано, що усі підсистеми туристичного підприємства повинні за своїм кількісним і якісним складом відповідати потребам певної території у наданні необхідного асортименту та обсягу туристичних послуг. Зауважено на тому, що в процесі організації та реалізації туристичних послуг значної уваги має бути приділено критерію якості.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кожухівська Р.Б., Саковська О.М. Організація туристичних послуг як складова планування діяльності підприємств та розвитку інфраструктури туризму. Інфраструктура ринку, 2021. Вип. 57. С. 70-75