ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Машковська, Людмила Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Juridical Sciences”
Інструкція
У статті проаналізовано питання щодо закономірності розвитку суспільних відносин у сфері праці, та її правове забезпечення, висвітлюється право на працю як суб’єктивне право особи, що створює, насамперед, певний механізм реалізації, охорони й захисту всієї системи прав працівників. Свобода праці має передбачати можливість особи займатися чи не займатися працею, а якщо займатися, то вільно її обирати. Звертається увага на забезпечення кожному без дискримінації вступати у трудові відносини для реалізації своїх здібностей, і незалежно від підстав виникнення трудових правовідносин держава зобов’язана створювати ефективні організаційно-правові механізми для реалізації трудових правовідносин на рівні закону, а відсутність таких механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод працівника. Всі трудові відносини повинні ґрунтуватися на принципах соціального захисту та рівності для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором, що, зокрема, має відображатись у встановленні вичерпного переліку умов та підстав припинення таких відносин. Оскільки мова йде про право на працю як суб’єктивне право, а також законні інтереси, які випливають із даного права, то об’єктом захисту є суб’єктивні права і законні інтереси, що закріплені в нормах трудового права, які відображають всю різноманітність трудової діяльності сторін трудових відносин.
Опис
У статті проаналізовано питання щодо закономірності розвитку суспільних відносин у сфері праці, та її правове забезпечення, висвітлюється право на працю як суб’єктивне право особи, що створює, насамперед, певний механізм реалізації, охорони й захисту всієї системи прав працівників. Свобода праці має передбачати можливість особи займатися чи не займатися працею, а якщо займатися, то вільно її обирати. Звертається увага на забезпечення кожному без дискримінації вступати у трудові відносини для реалізації своїх здібностей, і незалежно від підстав виникнення трудових правовідносин держава зобов’язана створювати ефективні організаційно-правові механізми для реалізації трудових правовідносин на рівні закону, а відсутність таких механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод працівника. Всі трудові відносини повинні ґрунтуватися на принципах соціального захисту та рівності для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором, що, зокрема, має відображатись у встановленні вичерпного переліку умов та підстав припинення таких відносин. Оскільки мова йде про право на працю як суб’єктивне право, а також законні інтереси, які випливають із даного права, то об’єктом захисту є суб’єктивні права і законні інтереси, що закріплені в нормах трудового права, які відображають всю різноманітність трудової діяльності сторін трудових відносин.
Ключові слова
суспільні відносини, право на працю, працівники, держава, правове забезпечення
Бібліографічний опис
Машковська Л. В., Коваленко-Чукіна І. Г. Правове забезпечення розвитку суспільних відносин у сфері праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — с.69-74