Принципи справедливості та їх відображення при оподаткуванні суб’єктів господарювання у вітчизняній податковій системі.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий журнал "БІЗНЕС ІНФОРМ"
Інструкція
Метою статті є теоретичне обґрунтування концептуальних основ справедливості оподаткування як складової податкової системи. Для вирішення поставленої у статті мети використано загальнонаукові методи наукового пізнання та дослідження економічних явищ. Теоретикометодологічною основою дослідження є праці зарубіжних і вітчизняних науковців, які вивчають проблеми податкової системи в цілому та справедливості оподаткування зокрема. У дослідженні було використано такі методи: монографічний, порівняння, абстрактно-логічний, наукового узагальнення. Розглянуто теоретичні аспекти справедливості оподаткування. Проаналізовано основні положення, що характеризують рівень справедливості податкової системи. Проведено оцінку можливості запровадження в податкову систему підходів щодо дотримання сутності справедливості: з позиції платоспроможності платників податків; відповідності одержуваної платниками податків від держави вигоди; дотримання гармонійного поєднання інтересів усіх учасників податкових правовідносин. Обґрунтовано, що податкові пільги не суперечать принципу справедливості в оподаткуванні. Запропоновано в чинній редакції Податкового кодексу відобразити принцип справедливості оподаткування, який має служити законодавчій і виконавчій владі, а також платникам податків орієнтиром при розробці та реалізації податкової політики.
Опис
Ключові слова
податкова система, справедливість оподаткування, податкові пільги, платники податків, податки на доходи фізичних осіб, принципи оподаткування
Бібліографічний опис
Бечко П. К., Власюк С. А., Бечко В. П.Принципи справедливості та їх відображення при оподаткуванні суб’єктів господарювання у вітчизняній податковій системі. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 156–161. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-156-161