Проблеми оподаткування малих підприємств в Україні та напрями його удосконалення

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпро: НМетАУ, 2019
Інструкція
Мале підприємство на думку багатьох є основним елементом, що допомагає здійснити перебудову в структурі економіки регіону і забезпечити значну частку робочих місць, які в кінцевому результаті повинні позитивно вплинути на процеси виробництва і споживання в певній адміністративній території. Подвійний виграш прихований в тому, що одночасно з підвищенням зайнятості населення і зростанням добробуту громадян, держава, як окремий механізм, що здійснює розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту отримує в необхідній кількості податкові надходження, які дозволяють їй виконувати специфічні функції. Перевагами малих підприємств є: невеликий штат персоналу, можливість швидко реагувати на внутрішні проблеми та своєчасно їх вирішувати, швидка реакція на зовнішні фактори впливу, доступ до нововведень і їх швидке впровадження. Але, поряд з цим існують також проблеми. Найбільшим недоліком є податковий тягар, який лягає однаково на плечі малих і великих підприємств.
Опис
Тези доповідей
Ключові слова
мале підприємство, спрощена система оподаткування, спеціальний податковий режим, єдиний податок
Бібліографічний опис
Бечко В.П., Волков Н.М. Проблеми оподаткування малих підприємств в Україні та напрями його удосконалення // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 545 с. (с.49-53)