Підготовка бакалаврів аграрного профілю в європейських країнах.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-07
Автори
Чучмій, Ірина Іванівна
Каричковська, Світлана Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Стаття присвячена викладенню досвіду впровадження аграрної освіти в навчальну програму закладів вищої освіти провідних європейських країн для навчання студентів освітнього ступеня «бакалавр». Зокрема, аналізуються програми аграрної освіти університетів Великої Британії, Польщі й Данії, виокремлюються знання та навички, здобуті студентами в процесі здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для формування професійної компетентності майбутнього фахівця аграрного профілю. Увага зосереджується на принципах організації освітньої діяльності студентів в обраних для дослідження закладах вищої освіти, зокрема на побудові навчальних модулів програм, які поєднують різні аспекти сільського господарства. Досліджено можливості використання досвіду аграрної освіти в навчальній діяльності університетів провідних європейських країн для розвитку аграрної освіти вітчизняних університетів, зокрема впровадження програм сільськогосподарського спрямування, на кшталт програми «Управління сільськогосподарським бізнесом із навчанням на виробництві» університету Редінг (Велика Британія).
Опис
Ключові слова
аграрна освіта, аграрний сектор, освітній ступінь, бакалавр, заклад вищої освіти, навчальна програма, професійна компетентність, сільськогосподарське виробництво
Бібліографічний опис
Чучмій І.І., Каричковська С.П., Підготовка бакалаврів аграрного профілю в європейських країнах. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 35. Одеса. 2021. – С.138-141 с.