Інституційно-економічні засади розвитку вищої аграрної освіти України

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-11
Автори
Каричковська, Світлана Петрівна
Каричковський, Василь Дмитрович
Кормишкін, Юрій Анатолійович
Кузьмінов, Микола Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ "Візаві"
Інструкція
Метою статті є дослідження особливостей розвитку вищої аграрної освіти України на інституціно-економічних засадах. Методологія. У процесі дослідження були використані наступні методи: теоретичні та емпіричні дослідження, аналіз та узагальнення показників; статистична та аналітична обробка даних з використанням методів регресійного аналізу для виявлення рекомендованих напрямів удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у вітчизняних закладах вищої освіти аграрного профілю. Результати. В статті проаналізовано базові основи вищої аграрної освіти в Україні та сусідніх державах, вивчено інституційні та організаційні засади вищої аграрної освіти у досліджуваних країнах, розкрито особливості нормативної бази, досліджено особливості кадрового та матеріального забезпечення системи вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз змісту вищої аграрної освіти України та іноземних держав, розкрито структурно-змістову характеристику. Практичне значення. Розроблено рекомендації з удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців в аграрних закладах вищої освіти України на основі досвіду та практик іноземних держав. Перспективами подальших досліджень авторів стане апробація запропонованих рекомендацій щодо впровадження передових міжнародних практик у вітчизняну систему вищої освіти.
Опис
Ключові слова
заклад вищої освіти, інституційні засади, вища агарна освіта
Бібліографічний опис
Каричковський В.Д., Каричковська С.П., Кормишкін Ю.А., Кузьмінов М.В. Інституційно-економічні засади розвитку вищої аграрної освіти України. Економічні горизонти. 2018. No 4(7). C. 17–27.