Ріст та облистяність маточних рослин підщепи яблуні 54-118 з обробкою регулятором росту КАНО / Growth and leaves parameters of mother plants 54-118 apple rootstock with treatment of growth regulator NAA

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-12
Автори
Шарапанюк / Sharapaniuk, Ольга Сергіївна / Olga
Мельник / Melnyk, Олександр Васильович / Alexander
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сочінський М.М.
Інструкція
У статті представлено результати досліджень зміни параметрів листя і росту маточних рослин підщепи яблуні 54-118, оброблених калійною сіллю α-нафтилоцтової кислоти (КАНО). Встановлено, що обробка основи пагонів маточних рослин 10% водним розчином КАНО з нормою витрати 2,0 мл/л (перед першим підгортанням) сприяє збільшенню висоти і товщини відсадків, кількості та площі листя. / The research results of the changes of growth and foliage parameters the mother plants of apple rootstocks 54-188 in stoolbed under treatment with α-naftylacetamid (NAA) were presented in the paper. It was found out that treatment of shoot base of mother plants with 10% aqueous solution of NAA before the first hilling (application rate of 2.0 ml / l) increased the height and thickness of layers, number of leaves and leaf area.
Опис
Ключові слова
відсадки 54-118 / 54-118 rootstocks, висота / stem parameters, товщина стовбура / stem parameters, площа листка / leaf area, КАНО / NAA
Бібліографічний опис
Мельник О. В., Шарапанюк О. С. Ріст та облистяність маточних рослин підщепи яблуні 54-118 з обробкою регулятором росту КАНО. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017. № 1. С. 115–119.