Економічна функція сімейних домогосподарств в новій економіці

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-04
Автори
Костюк, Віра Степанівна
Безпаленко, Ольга Володимирівна
Костюк, Артем Ярославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".Серія: "Економічні науки" - 2021
Інструкція
Сімейне домогосподарство виконує багато функцій, проте узагальнюючу можна визначити як відтворення різних аспектів своєї життєдіяльності. Серед його основних функцій необхідно виділити економічну, на якій ґрунтується повноцінна реалізація всіх інших функцій. Адже функціонування окремого сімейного домогосподарства безпосередньо залежить від економічного забезпечення. Виконання економічних функцій цієї господарської одиниці забезпечує виробництво (сімейний бізнес), обмін з іншими суб’єктами ринкової системи, споживання, формування необхідного рівня споживчого попиту, заощадження та інвестування, вирішення різноманітних проблем ведення домашнього господарства, формування і відтворення людського капіталу. Виробництво, як одну серед економічних функцій сімейного домогосподарства, необхідно розглядати в двох аспектах: діяльність, метою якої є отримання доходу; самообслуговування та господарсько-побутові роботи всередині власного домогосподарства для задоволення потреб лише його членів.
Опис
Ключові слова
домогосподарство, сім’я, нуклеарна сім’я, сімейне домогосподарство, функції сімейного домогосподарства
Бібліографічний опис
Костюк В. С., Безпаленко О. В., Костюк А. Я. Економічна функція сімейних домогосподарств в новій економіці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7185