РЕГУЛЯТИВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРОПЕРАТОРСЬКОГО ТА ТУРАГЕНТСЬКОГО БІЗНЕСУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-11-01
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ "ВІзаві", Умань
Інструкція
Закон «Про підприємства в Україні» регламентує діяльність різних видів підприємств, визначає види та організаційні форми, правила діяльності, створює однакові правові умови незалежно від форми власності й системи господарювання, забезпечує самостійність підприємств, фіксує їхні права та відповідальність, регулює відносини з іншими суб’єктами господарювання і державою
Опис
Проведення туроператорської та турагентської діяльності в Україні має відповідати нормативним вимогам прописаним у законодавчих актах. Дотримання процедури створення, реєстрації та функціонування є важливим елементом успішної роботи на ринку туристичних послуг України.
Ключові слова
Туризм, туроперейтинг, підприємство, туроператор, турагент
Бібліографічний опис
Тимчук С.В. Регулятивні вимоги щодо організації туроператорського та турагентського бізнесу / С.В.Тимчук / Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів "Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки" , м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С.309-312.