USE OF BOTTOM DEPOSITS OF LAKES AS A SAPROPEL OF THE SHPOLYAN REGION

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Svitovyi, Valerii
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
На основі проведених аналізів встановлено, що за вмістом органічної речовини, валового фосфору і азоту досліджені зразки не підходять під класифікацію сапропелів.
Опис
On the basis of the conducted analyzes it is established that the content of organic matter, gross phosphorus and nitrogen, the studied samples are not suitable for the classification of sapropels.
Ключові слова
сапропелі, родючість грунту
Бібліографічний опис
Світовий В.М. Проблема використання ставкових донних відкладень шполянського району / В.М. Світовий // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.:В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. — Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. — С 89.