Методичні вказівки з овочівництва для проведення лабораторно-практичних занять зі студентами факультету агрономії денної форми навчання ОКР "Бакалавр"

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Улянич, Олена Іванівна
Кецкало, Вікторія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять зі студентами факультету агрономії денної форми навчання напряму підготовки 1301 „Агрономія” фахового спрямування 6.090101 „Агрономія“ ОКР „Бакалавр”
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, овочівництво
Бібліографічний опис