ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-12
Автори
Пітель, Ніна Якимівна
Вернюк, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Одеський національний економічний університет
Інструкція
У статті проаналізовано сучасні тенденції зовнішньої торгівлі України товарами та, зокрема, продукцією АПК. Обґрунтовано, що застосування системи маркетингового менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності підприємств є одним із інструментів підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності.
Опис
В умовах глобалізації маркетингове управління підприємствами АПК розвивається із врахуванням загальносвітових тенденцій, які передбачають стратегічне бачення, креативні підходи, інтерактивні засоби зв'язку та інтернет-технології, індивідуалізацію маркетингу, прямий зв'язок із споживачами, програми лояльності. З метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності та більш повного використання експортного потенціалу маркетинговий менеджмент підприємств АПК - суб’єктів міжнародного бізнесу повинен формуватись на основі чотирьох взаємодоповнюючих підсистем: інформаційного забезпечення, агромаркетингових досліджень, інфраструктури маркетингового менеджменту, системи стратегічного й оперативного управління. Лише комплексне функціонування даних підсистем сприятиме підвищенню прибутковості і міжнародної конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах розвитку міжнародних ділових операцій.
Ключові слова
менеджмент, маркетинг, маркетинговий менеджмент, управління, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний бізнес, підприємства АПК
Бібліографічний опис
Пітель Н.Я. Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу // Н.Я. Пітель, Н.О. Вернюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 12 (232). – С. 148-160.