Формування цінової політики готельних підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Малюга Людмила Миколаівна, Загороднюк Оксана Вікторівна, Терещук Наталія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інфраструктура ринку
Інструкція
У статті визначено, що правильна методика встановлення цін, розумна цінова політика, послідовна реалізація обґрунтованої цінової стратегії – це необхідні компоненти успішної діяльності будь-якого підприємства, що працює у ринкових умовах. Проаналізовано чинники, що визначають особливість ціноутворення у готельній сфері та впливають на вибір цінової стратегії підприємства. При цьому вона повинна постійно перевірятися та пристосовуватися до ситуації, що сформувалася на ринку. Розглянуто види цін та загальні методи ціноутворення під впливом об’єктивного та суб’єктивного чинників, а саме собівартості номеру та прийнятності тарифу для кінцевого споживача. Таким чином, з одного боку, готельний тариф повинен покривати витрати на утримання готелю і повертати інвестований у нього капітал, а з іншого – вартість номера не повинна відвертати потенційного гостя. Виділено два принципово різних методологічних підходи до встановлення тарифів на послуги проживання в готелях. Окреслено переваги і недоліки прямого та зворотного підходів до формування цін на основні види готельних послуг.
Опис
У статті визначено, що правильна методика встановлення цін, розумна цінова політика, послідовна реалізація обґрунтованої цінової стратегії – це необхідні компоненти успішної діяльності будь-якого підприємства, що працює у ринкових умовах. Проаналізовано чинники, що визначають особливість ціноутворення у готельній сфері та впливають на вибір цінової стратегії підприємства. При цьому вона повинна постійно перевірятися та пристосовуватися до ситуації, що сформувалася на ринку. Розглянуто види цін та загальні методи ціноутворення під впливом об’єктивного та суб’єктивного чинників, а саме собівартості номеру та прийнятності тарифу для кінцевого споживача. Таким чином, з одного боку, готельний тариф повинен покривати витрати на утримання готелю і повертати інвестований у нього капітал, а з іншого – вартість номера не повинна відвертати потенційного гостя. Виділено два принципово різних методологічних підходи до встановлення тарифів на послуги проживання в готелях. Окреслено переваги і недоліки прямого та зворотного підходів до формування цін на основні види готельних послуг.
Ключові слова
Ціна, політика ціноутворення, готельні послуги, тариф, собівартість, чинник, метод ціноутворення
Бібліографічний опис
Малюга Л.М., Загороднюк О.В., Терещук Н.В. Формування цінової політики готельних підприємств. Інфраструктура ринку. Вип. 53, 2021. С.128-134. URL: http : // www//market-infr.od.ua