Бізнес-термінологія соціальних медіа в контексті об’єктів бухгалтерського обліку

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Матрос О. М.
Михайловина С.О.
Ратушна О.П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Бізнес Інформ
Інструкція
Метою проведення дослідження є адаптація сучасної термінології бізнесу, яка використовується в соціальних мережах (медіа) до законотворчої бази бухгалтерського обліку й оподаткування. Провівши паралель між термінами в соціальних медіа та термінами (об’єктами), які застосовуються в бухгалтерському обліку й оподаткуванні, виникла можливість швидко адаптувати законотворчу базу бухгалтерського обліку до сучасної мови бізнесу. Досліджено праці вітчизняних і зарубіжних науковців, які стосуються бухгалтерського обліку бізнесу в соціальних мережах, що дозволило зрозуміти тотожність цієї проблеми в Україні та світі. У результаті проведеного дослідження виокремлено проблеми синхронізації термінології в соціальних мережах із об’єктами бухгалтерського обліку. Серед основних: розбіжності у тлумаченні термінів, відсутність стандартизації, обмежений контекст інформації, швидка зміна термінології та культурні різниці. Визначено, що для успішного вирішення цих проблем необхідно зберігати чітку комунікацію, вдосконалювати знання бухгалтерів про цифрові технології та актуальну термінологію в різних сферах і просторах (офлайн та онлайн). Проведено аналіз бізнес-термінології в соціальних медіа в контексті об’єктів бухгалтерського обліку, що викликало необхідність змін законодавчої бази України в тому числі з обліку й оподаткування, розглянуто нормативні документи, які потребують обов’язкових змін. Запропоновані зміни в нормативних документах передусім дозволять уникнути багатьох помилок в обліку та скоротити час на вивчення специфічних об’єктів обліку. Це дослідження має важливе значення для бухгалтерів та фахівців з обліку й оподаткування, оскільки допоможе їм ефективно використовувати соціальні мережі в контексті бухгалтерського обліку та сприятиме поліпшенню комунікації та взаєморозуміння між різними галузями бізнесу, що використовують різні терміни та підходи.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матрос О. М., Михайловина С. О., Ратушна О. П. Бізнес-термінологія соціальних медіа в контексті об’єктів бухгалтерського обліку. Бізнес Інформ. 2023. №5. C. 153–158.