Державне регулювання довгострокової інноваційної політики в Україні.

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Мельник, Вячеслав Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
В умовах глобалізації та постійного загострення конкуренції фундаментом для досягнення довгострокового економічного зростання та належного місця в світовому співтоваристві стає ґрунтовна державна інноваційна політика. Основними цілями державної політики щодо розвитку інноваційної діяльності в Україні є забезпечення сталого розвитку держави, формування економіки знань в Україні, ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Опис
Подолання кризових явищ в економіці України передбачає вибір найбільш ефективних напрямків подальшого довгострокового розвитку. Як свідчить досвід розвинутих країн світу цей шлях пов'язаний з використанням інновацій.
Ключові слова
економіка, інновації, розвиток, держава, конкуренція, технології, стратегія, криза, глобалізація, досвід
Бібліографічний опис
Мельник В.В. Державне регулювання довгострокової інноваційної політики в Україні. / Мельник В.В.// Зб. Наук. праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.:.О. Непочатенко(відп.ред.) та ін.-Умань:УНУС2016.–Вип.88.–Ч.:.2 Економічні науки. –344с.