Вклад професора Івана Максимовича Єремєєва у вітчизняну й світову селекційну науку

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-03-18
Автори
Терещенко, Юрій Федорович
Любич, Віталій Володимирович
Костюк, Майя Володимирівна
Третьякова, Світлана Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий центр УНУС
Інструкція
Висвітлено біографічний нарис про наукову діяльність Івана Максимовича Єремеєва. Він присвятив своє життя вирішенню актуальних питань вирощування пшениці озимої, розробці теоретичних основ і методів селекційного процесу, отриманню чистих ліній та внутрішньовидової гібридизації, створенню пластичних, життєстійких, високобілкових і високоврожайних сортів. В історію селекції він ввійшов як провідний співавтор Українки 0246.
Опис
Ключові слова
селекційно-дослідна станція, Українка 0246
Бібліографічний опис
Ю. Ф. Терещенко, В. В. Любич, М. В. Костюк, С. О. Третьякова. Вклад професора Івана Максимовича Єремєєва у вітчизняну й світову селекційну науку. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали ІХ міжнародної наукової конференції (18 березня 2020 р.). Умань, 2020 – С. 206-209