Винесення основних елементів живлення з ґрунту культурами польової сівозміни за різного удобрення

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Господаренко, Г.М.
Черно, О.Д.
Мартинюк, А.Т.
Бойко, В.П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського"
Інструкція
Досліджували вплив застосування різних доз і поєднань мінеральних добрив у польовій сівозміні в умовах стаціонарного польового досліду на вміст основних елементів живлення в рослинах, господарське та відносне їх винесення пшеницею озимою, кукурудзою, ячменем ярим і соєю. Ґрунт – чорнозем опідзолений (Luvic Chernic Phaeozem) важкосуглинковий. Схема досліду включає 11 варіантів комбінацій та окремого внесення мінеральних добрив і варіант без удобрення. Встановлено, що рівень вмісту азоту легкогідролізованих сполук у ґрунті істотно впливає на вміст його в зерні ячменю ярого, кукурудзи, сої (R2 = 0,92–0,93), менше – пшениці озимої (R2 = 0,63). Вміст рухомих фосфатів у ґрунті має практично однаковий вплив на вміст фосфору в основній і нетоварній частині врожаю незалежно від культури (R2 = 0,39–0,70). Найслабший зв’язок між вмістом рухомих сполук у ґрунті та в урожаї констатовано для калію, проте в насінні сої і соломі ячменю ярого та сої він чітко простежувався (R2 = 0,53–0,68). У господарському вилученні елементів живлення з урожаєм зерна і насіння найбільшу частку становить азот (64,4–149,9 кг/га), потім – фосфор – 21,1–51,4 кг Р2О5/га залежно від культури. На формування одиниці врожаю (товарної і відповідної кількості нетоварної частини) культури засвоюють елементи живлення у такому співвідношенні N : P2O5 : K2O: пшениця озима – 1 : 0,4 : 0,7; кукурудза – 1 : 0,3 : 0,8; ячмінь ярий – 1 : 0,4 : 0,7; соя – 1 : 0,4 : 0,4. З нетоварною частиною врожаю у ґрунт повертається (залежно від варіанту досліду) азоту, зі стебелинням кукурудзи – 28–36 %, фосфору, з соломою сої – 47–54 % і калію, з соломою пшениці озимої і стебелинням кукурудзи – 74–80 % від господарського винесення
Опис
Ключові слова
кукурудза, основні елементи живлення, пшениця озима, соя, удобрення, ячмінь ярий
Бібліографічний опис
Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. тем. наук. збірник. 2021. Вип. 91. Харків: ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського». 2021. С. 31–40.