ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-04-04
Автори
Мельник, Вячеслав Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Институт направленного образования
Інструкція
Створюючи ринкову економіку, потрібно орієнтуватися на досвід інших країн, які пройшли через нові для нас форми організації виробничих відносин. Так в умовах глобалізації суспільних та соціально-економічних відносин в світі відбувається переорієнтацію основних цінностей та пошук країнами прийнятної моделі економічного розвитку, яка б забезпечувала національну конкурентоспроможність і орієнтувала національну економіку на довгострокове зростання.
Опис
Аналіз світового досвіду показує, що забезпечення економічного зростання в сучасних умовах вимагає створення відповідних механізмів стимулювання інноваційної діяльності та активне її впровадження в господарську практику. Важливою складовою інноваційної економіки є комплекси інститутів правового, фінансового та соціального характеру, що забезпечують взаємодію наукових і підприємницьких структур, які мають міцні національні корені, традиції, політичні і культурі особливості
Ключові слова
ринок, наука, економіка, держава
Бібліографічний опис
Зарубежный опыт государственного регулирования инновацыонной деятельности и возможные пути использования в Украине./ Мельник В.В. //Азимут научных исследований : Экономика и управление // Издательство: Некоммерческое Партнерство Институт направленного образования (Тольятти)ISSN: 2309-1762. - 2014. - №2. - С. 41-43