АДАПТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
М’ялковський Р.О. Безвіконний П.В. Кравченко В.С. Яценко А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий центр УНУС, 2020.
Інструкція
Стаття присвячена вивченню впливу сучасних різних за стиглістю сортів картоплі, на показники продуктивності в умовах Західного Лісостепу. Методи. Аналіз, синтез, узагальнення, польовий дослід. Результати. Результатами досліджень встановлено, що сортові особливості впливали на елементи продуктивності бульб картоплі, при цьому кращими за продуктивністю сортами картоплі були Княгиня, Мирослава і Солоха. Також слід відмітити, що продуктивність сортів різної стиглості картоплі залежала від погодно-кліматичних умов року. Висновки В середньому за роки досліджень 5-ти сортів середня продуктивність куща склала – 707 г. Найбільшу продуктивність показав сорт Княгиня – 924 г. Слід зазначити, що сорти Мирослава та Солоха також сформували високу продуктивність з куща: Мирослава – 762 г., Солоха – 702 г., відповідно. Менш продуктивними виявилися сорти Щедрик – 597 г. і Левада – 547 г. Аналіз погодньо-кліматичні умов 2019-2020 років показав, що найбільш сприятливими були кліматичні умови 2019 року, значення ознаки в цьому році з середньому склало 794 г., менш сприятливі умови для розвитку аналізованого показника склалися в 2020 р – 620 г. Коефіцієнт кореляції між продуктивністю і кількістю бульб з куща склав r = 0,8. Також встановлено, що відмінності по середній кількості бульб з одного куща між сортами було незначне. Дослідження экспериментальных сортів показало, що найбільша кількість бульб з одного куща впродовж двох років, сформувалася у сорту Княгиня – 10,4 шт., сорту Солоха – 8,4 шт., і сорту Левада – 8,0 шт. В середньому за два роки досліджень середня маса бульб була на рівні – 86 г. Так, найбільшу середню масу бульб сформував сорт Мирослава –102 г., і сорт Княгиня – 91 г. В 2019 р маса бульб варіювала від 69 г. у сорту Левада до 113 г. у сорту Мирослава; а в 2020 р від 70 г. до 90 г., відповідно. Таким чином, найбільш сприятливими для формування великих бульб були метеорологічні умови 2019 року, середня маса бульб в цей період склала 95 г., в 2020 році – 77 г. Отже, в умовах Західного Лісостепу України на чорноземі вилугуваному малогумусному середньосуглинковому найбільш продуктивними сортами картоплі є сорти Княгиня, Мирослава і Солоха
Опис
Ключові слова
картопля, сорт, продуктивність куща, кількість бульб з 1 куща, середня маса бульб
Бібліографічний опис
Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online)