Інтенсивність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантних систем захисту ячменю ярого за дії гербіциду Гранстар 75 і регулятора росту рослин Емістим С

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Приводяться результати досліджень про вплив різних норм гербіциду Гранстару 75 (10; 15; 20 і 25 г/га), внесеного роздільно і в сумішах із регулятором росту рослин Емістимом С, на інтенсивність проходження процесів ліпопероксидації в рослинах ячменю ярого та функціонування антиоксидантних систем захисту ( активність ферментів – глутатіон-s-трансферази, супероксиддисмутази та вміст у рослинах сполук-антиоксидантів – глутатіону і аскорбінової кислоти). Карпенко В.П. Интенсивность процессов липопероксидации и состояние антиоксидантных систем защиты ячменя ярового при действии гербицида Гранстар 75 и регулятора роста растений Эмистим С В результате проведенных исследований установлено, что при совместном использовании гербицида Гранстара 75 с регулятором роста растений Эмистимом С в растениях ярового ячменя существенно снижаются процессы липопероксидации липидов, повышается активность ферментов-антиоксидантов (супероксиддисмутазы и глутатион-S-трансферазы) и более интенсивно происходит накопление основных антиоксидантных соединений – глутатиона и аскорбиновой кислоты. Ключевые слова: яровой ячмень, гербицид, регулятор роста растений, перекисное окисление липидов, анитиоксидантные системы.
Опис
Ключові слова
процеси ліпопероксидації, антиоксидантні системи, ячмінь ярий, гербіцид, регулятор росту рослин
Бібліографічний опис
Карпенко В.П. Інтенсивність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантних систем захисту ячменю ярого за дії гербіциду Гранстар 75 і регулятора росту рослин Емістим С / Карпенко В.П. // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – Умань, 2009. – Вип. 72. – Ч.1. – С. 30–39.